Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

Agro-Olsztyn

Usługi

Usługa dronem (BSP)

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolnictwa precyzyjnego oraz wdrażania nowoczesnych technologii, w naszych gospodarstwach szerokie zastosowanie zyskują profesjonalne przemysłowe bezzałogowe statki powietrzne. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług:

-Prowadzenie kontroli powierzchni zasiewów z geodezyjną (centymetrową) dokładnością – dzięki zastosowaniu drona z fotogrametryczną kamerą pomiarową jesteśmy w stanie w szybki i precyzyjny sposób wykonać obmiary upraw bez wchodzenia w pole. Obmiar nawet setek hektarów w bardzo krótkim czasie oraz opracowanie wyników pomiarowych w profesjonalnym oprogramowaniu jest dla nas kwestią godzin, a nie tygodni pracy. Na Państwa potrzeby, profesjonalnie opracowane raporty z obmiarów pól, służące np. do wniosków dotacyjnych, sygnujemy pieczęcią i podpisem uprawnionego geodety.

-Opracowanie fotomapy (ortofotomapy) pól lub innych zadanych powierzchni – na podstawie wykonanych nalotów i powstałych w czasie ich trwania zdjęć, przygotowujemy kartometryczne (mierzalne) fotomapy, które stają się szczególnie przydatne w procesie stwierdzenia występowania szkód łowieckich, obszarów objętych suszą, powierzchni zniszczonych gradobiciami itp.

-Tworzenie modelu pokrycia terenu i uzyskiwanie pełnej informacji o trójwymiarowym ukształtowaniu powierzchni terenu – Trójwymiarowy model terenu znajduje swoje wykorzystanie w projektowaniu układu zasiewów, a w szczególności jest niezbędny do przygotowania projektów melioracyjnych, budowy i przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Przygotowany model 3D jesteśmy w stanie przekazać Państwu i projektantom w wielu znajdujących obecnie zastosowanie formatach plików (np .dxf, .obj) które można odtwarzać nawet przy użyciu przeglądarki internetowej.

-Przygotowywanie map do rolnictwa precyzyjnego – Na podstawie zobrazowań bezzałogowym statkiem powietrznym, przygotowujemy pliki wsadowe do kontrolerów urządzeń rolnictwa precyzyjnego – np. sterowników opryskiwaczy, sterowników siewników, sterowników przejazdów równoległych itp., z uwzględnieniem ukształtowania terenu i występujących przeszkód w postaci np. zakrzewień, rowów, czy studni melioracyjnych.

-Wykonywanie inspekcji silosów, wież wyciągowych, wiszących redlerów, dachów i innych obiektów budowlanych

Wykonywanie obliczeń objętości hałd materiałów sypkich, pasz magazynowanych w rękawach, stogów, obornika

Wykonywanie zdjęć lotniczych (pionowych i ukośnych) oraz filmów z przelotów  nad uprawami, bazami sprzętowymi itp. w celach reklamowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@agro-olsztyn.pl

Usługa szacowania plonu roślin użytkowych oraz optymalizacji nawożenia w rolnictwie ekologicznym

Zapraszamy do skorzystania usługi szacowania plonu roślin użytkowych oraz optymalizacji nawożenia w rolnictwie ekologicznym.

Usługa polega na szacowaniu plonu roślin użytkowych w rolnictwie ekologicznym z jednoczesną analizą czynników wpływających na wysokość plonu i wydawaniem rekomendacji dot. nawożenia w celu optymalizacji ilości uzyskanych plonów. Sposób szacowania i optymalizacji oparty jest na wykorzystaniu modeli uczenia maszynowego trenowanych na zbiorze danych z doświadczeń wegetacyjnych. Ww. modele przyjmują szereg parametrów jako dane wejściowe (z których część wprowadzana jest manualnie, zaś pozostałe są ustalane w sposób zautomatyzowany), charakteryzujące daną uprawę i pozwalające na przeprowadzenie operacji, których skutkiem jest predykcja plonu rośliny oraz rekomendacja dotycząca stosowania nawozów w celu optymalizacji wielkości plonów i zysku ekonomicznego z uprawy.

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą zapraszamy do kontaktu:
e-mail: n.andrulewicz@agro-olsztyn.pl
tel.: +48 535 571 414