Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

Agro-Olsztyn

Projekty unijne

Stworzenie centrum badawczo-rozwojowego w obszarze technologii wspomagających rolnictwo ekologiczne

Głównym celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, w którym prowadzone będą badania nad zagrożeniami dla statusu produktu ekologicznego w miejscu jego produkcji uwzględniającego historię i otoczenie pola. W efekcie opracowany zostanie system oceny ryzyka dotyczący zanieczyszczenia upraw i produktów ekologicznych pozostałościami pestycydów, który zapewni odpowiednie zarządzanie produkcją ekologiczną.

Całkowita wartość projektu: 12 097 113,42 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 6 764 432,11 zł

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu doradztwa technologicznego wspierającego zarządzanie produkcją ekologiczną, działającego w oparciu o modelowanie procesów zachodzących w glebie

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu doradztwa technologicznego wspierającego zarządzanie produkcją ekologiczną, działającego w oparciu o modelowanie procesów zachodzących w glebie.

Całkowita wartość projektu: 4 277 832,86 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 306 301,03 zł

Całkowita wartość projektu:

Wnioskowana kwota dofinansowania:

Firma Agro-Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji firmy Agro-Olsztyn Sp. z o.o.”.

Projekt realizujemy aby przeprowadzić analizę naszego przedsiębiorstwa pod kątem potrzeb i możliwości wdrożenia GOZ, analizy zużycia surowców na różnych etapach prowadzonych procesów, analizy łańcucha wartości, oceny wykorzystania zasobów i oceny następstw środowiskowych w prowadzonej działalności. W projekcie zakupiona zostanie usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu audytu GOZ-transformacji i opracowaniu modelu biznesowego GOZ-transformacji. W efekcie realizacji będziemy mogli wprowadzić rozwiązania przyczyniające się do rozwoju w kierunku zielonej transformacji (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym). Tym samym dzięki takiej transformacji nasza działalność podstawowa będzie miała szansę lepiej się rozwijać i pozytywnie wpływać na środowisko. Będzie to oddziaływać nie tylko na firmę ale także na naszych klientów. Celem projektu jest opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji firmy Agro-Olsztyn Sp. z o.o. #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowita wartość projektu: 82 781,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 82 781,00zł zł